Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

klasa 4 - zajęcia techniczne

rok szkolny 2016/2017

lp.
tematy
karty pracy
realizacja podstawy programowej
1
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Przedmiotowy system oceniania
Warunki uzyskania karty rowerowej.
karta pracy
(1.1)
2
Przybory kreślarskie - linijka
karta pracy (2.2)
3
Przybory kreślarskie - cyrkiel
karta pracy (2.2)
4
Próba dokładności karta pracy (2.2)
5
Projekt wykonania makiety aparatu fotograficznego karta pracy

(1.2), (2.1), (2.2), (2.3), (3.1)
6
Wykonanie makiety aparatu fotograficznego - rodzaje papieru (3.2)
7
Zastosowania ściegów podstawowych - materiały włókiennicze karta pracy

(1.2)
8
Wykonanie wzornika ściegów (3.2)
9
Projektowanie magnesów na lodówkę z modeliny - tworzywo sztuczne karta pracy

(1.2), (2.1), (2.2), (2.3), (3.1)
10
Wykonanie magnesów na lodówkę z modeliny (3.2)
11
Funkcje znaków: "Ustąp pierwszeństwa przejazdu" i "Stop"
karta pracy

(1.1)
12
Wykonanie modelu znaku "Ustąp pierwszeństwa przejazdu" (3.2)
13
Funkcje znaków drogowych poziomych
karta pracy

(1.1)
14
Wykonanie modeli znaków drogowych poziomych - linie zatrzymania
(3.2)
15
Projekt wykonania ramki na zdjęcie - drewno karta pracy

(1.2), (2.1), (2.2), (2.3), (3.1)
16
Wykonania drewnianej ramki na zdjęcie (3.2)
17
Projekt wykonania pokrowca na telefon karta pracy

(1.2), (2.1), (2.2), (2.3), (3.1)
18
Wykonanie pokrowca na telefon (3.2)
19
Projekt wykonania modelu elektrowni wiatrowo-wodnej karta pracy

(1.2), (2.1), (2.2), (2.3), (3.1)
20
Wykonanie modelu elektrowni wiatrowo-wodnej (2.3)
21
Piramida zdrowego odżywiania
karta pracy (1.2)
22
Przygotowanie przepisów potraw z wykorzystaniem różnych urządzeń AGD
karta pracy

(1.1), (4.1), (3.1)
23
Praca w grupach - wykonanie różnych potraw
(4.1)
24
Co to jest recykling?
karta pracy (5.1)
25
Opracowanie „Osiedlowego regulaminu segregowania odpadów”
karta pracy (5.2)
26
Oznaczenia opakowań towarów przeznaczonych do przetworzenia
karta pracy (5.1)
27
Projektowanie wnętrz karta pracy (2.2)
28
Obowiązkowe wyposażenie roweru. Obsługa roweru.
karta pracy (4.2)
29
Rowerzysta w ruchu drogowym
karta pracy (4.2)
30
Powiadamianie o wypadku drogowym. Pierwsza pomoc
karta pracy (4.2)"Technika wokół nas" - program zajęć technicznych dla szkoły podstawowej - Renata Kwiatkowska


Podstawa programowa:

1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu.
Uczeń:
 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje;
 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.
2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych.
Uczeń:
 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
2 ) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi;
 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego.
3. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych.
Uczeń:
 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy;
 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu.
4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.
Uczeń:
 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń;
 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta.
5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego.
Uczeń:
 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła;
 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości.