klasa 4 - zajęcia techniczne

rok szkolny 2014/2015


lp.
temat
realizacja podstawy programowej
1

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. PSO

karta pracy


Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych

Uczeń:

2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu.
2

Normalizacja w rysunku technicznym

karta pracy
Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych

Uczeń:

2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi;
3

Próba dokładności

karta pracy
Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych

Uczeń:

2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi;
4

Piktogramy na co dzień

karta pracy
Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych

Uczeń:

2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi;
5

Pismo techniczne

karta pracy
Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych

Uczeń:

2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi;
6

Operacje technologiczne w wykonywaniu prac papierowych

karta pracy
Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych

Uczeń:

1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy;
7

Projekt wykonania makiety aparatu fotograficznego

karta pracy
Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych

Uczeń:

1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy;
8

Wykonanie makiety aparatu fotograficznego

karta pracy
Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu

Uczeń:

1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje
9

Zalety i wady połączeń papierowych i drewnianych

karta pracy

Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu

Uczeń:

2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.

10

O czym musi pamiętać konstruktor?

karta pracy

Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu

Uczeń:

2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.

11

Projektowanie magnesów na lodówkę z modeliny

karta pracy

Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych

Uczeń:

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
12

Wykonanie magnesów na lodówkę z modeliny

karta pracy

Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych

Uczeń:

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
13

Funkcje urządzeń technicznych

karta pracy
Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu

Uczeń:

1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje
14

Zastosowania ściegów podstawowych

karta pracy
Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych

Uczeń:

1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy;
15

Wykonanie wzornika ściegów

karta pracy
Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych

Uczeń:

1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy;
16

Podstawowe narzędzia obróbki ręcznej

karta pracy

Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych

Uczeń:

2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu.
17

Projektowanie pacynki na palec

karta pracy

Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych

Uczeń:

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
18

Wykonanie pacynki na palec z materiałów włókienniczych

karta pracy

Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych

Uczeń:

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
19

Projektowanie wnętrz

karta pracy

Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu

Uczeń:

1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje
20

Co to jest recykling?

karta pracy

Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego

Uczeń:

1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła;
21

Opracowanie „Osiedlowego regulaminu segregowania odpadów”

karta pracy
Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego

Uczeń:

2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości.
22

Wykonanie łąki z butelek plastikowych

karta pracy

Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego

Uczeń:

1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła;
23

Oznaczenia opakowań towarów przeznaczonych do przetworzenia

karta pracy

Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego

Uczeń:

1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła;
24

Plakat ekologiczny

karta pracy
Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego

Uczeń:

2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości
25

Urządzenia techniczne dostępne w przestrzeni publicznej

karta pracy

Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym

Uczeń:

1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń;
26
WALENTYNKI
Wykonanie ozdoby walentynkowej z elementów metalowych i plastikowych

karta pracy

Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych

Uczeń:

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
27
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Wykonanie ozdobnej czapeczki.

karta pracy

Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych

Uczeń:

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
28
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Wykonanie ozdobnej czapeczki.

karta pracy

Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych

Uczeń:

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
29
WIELKANOC
Wykonanie ozdób wielkanocnych z materiałów włókienniczych

karta pracy

Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych

Uczeń:

1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
30
BOŻE NARODZENIE
Ozdabianie pierniczków świątecznych

karta pracy

Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych

Uczeń:

1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy;

"Technika wokół nas" - program zajęć technicznych dla szkoły podstawowej - Renata Kwiatkowska